Kleinschalige pensionstalling en paardrijlessen in Swifterbant. 

 

Wij hebben de volgende faciliteiten:

- binnenbak 20 x 40 met springmaterialen

- buitenbak 20 x 40 gedraineerd en goed verlicht 

- 10 stallen van 3,5 bij 3,5 met buitenluikje, veel frisse lucht en onderling contact 

- 4 goed gedraineerde paddocks

- wasplaats

- ruime zadelkasten

- kantine met toiletten

- direct aan het bos met ruiterpaden gelegen

- 3 keer per dag ruwvoer en 2x brok

- ruim voldoende weidegang 5 uur per dag van 12:00 tot 17:00 uur